logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 19/03/2021 - 15:58 PM - Lượt xem: 20277

Kính gửi sinh viên chính quy

Phòng Đào tạo thông báo Thời khoá biểu Học kỳ I năm học 2020 - 2021

Lưu ý:

- Những học phần sinh viên kiến nghị mở lớp riêng sẽ có thông báo sau.

- Danh sách thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp nằm ở mã bộ môn quản lý.

Lịch sử cập nhật

Ngày 04.09.20 Cập nhật TKB

Ngày 07.09.20 Cập nhật Danh sách lớp theo mã bộ môn.

Ngày 08.09.20 Cập nhật TKB có bổ sung thêm các học phần học lại, 2 học phần lớp Cầu đường Anh K58

Ngày 09.09.20 Cập nhật TKB lớp học phần Cơ lý thuyết-2-15-HL (Thầy Đạt)

Ngày 10.09.20 Cập nhật tên giảng viên lớp học phần Tin học xây dựng-1-20-CĐB (Thầy Bảy), Tin học xây dựng-1-20-DGBO (Thầy Bảy), Tin học xây dựng-1-20-QLXD (Thầy Bảy)

Ngày 14.09.20

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Hệ thống cơ điện trong giao thông và công nghiệp-1-20-COĐT (Thầy Lợi)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Lý thuyết trường điện từ-1-19-HL (Thầy Thế Anh) 
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Trắc địa đại cương-1-16-HL ghép KTXDCTGT.2, Trắc địa đại cương-1-16-HL ghép KTXDCTGT.2_N (Thầy Chính)
 4. Cập nhật phòng học các lớp học phần bổ sung

Ngày 15.09.20

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Cơ xây dựng-2-16-HL (Thầy Điềm), Bảo dưỡng và sửa chữa đường ôtô-2-17-HL (Thầy Lâm)

Ngày 16.09.20

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Bảo dưỡng và sửa chữa đường ôtô-2-17-HL (Thầy Lâm), Trí tuệ nhân tạo-1-20-CNTT (Thầy Hiển)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Tài chính quốc tế-1-17-HL (Cô Hiên),  Lập trình nâng cao-2-14-HL (Thầy Nhã), Lập trình nâng cao-2-14-HL _N_1 (Thầy Nhã), Xây dựng  mặt đường-2-18-HL (Thầy Quang)

Ngày 17.09.20

 1. Huỷ lớp học phần Chuyên đề công nghệ phần mềm-1-20-CNTT _N_3 (Thầy Nhã), Khai phá dữ liệu-1-20-CNTT _N_3 (Thầy Nhã)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Công nghệ bê tông-1-19-HL (Thầy Cường), Cơ học vật liệu cơ khí-2-16-HL (Thầy Khuyến)  

Ngày 18.09.20

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin F1-1-15-HL (Cô Thanh), Vẽ kỹ thuật F2(BTL)-1-17-Lớp 2 (Cô Thuỷ), Đồ án xây dựng đường ôtô-2-18-HL (Thầy Quang) 
 2. Đổi phòng học lớp học phần Kinh doanh lữ hành-1-20-KTVTDL _Lý thuyết (Cô Thuỷ)

Ngày 22.09.20

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Lập trình nâng cao-2-14-HL (Thầy Nhã)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Tổ chức thi công và xí nghiệp phụ-2-17-HL ghép LT CDB 60 (Thầy Minh)
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Đồ án thiết kế đường-1-18-HL (Thầy Lâm)

Ngày 24.09.20

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Cấu tạo ô tô - máy kéo-2-18-HL (Thầy Lợi), Đồ án thiết kế đường hầm-1-19-HL (Thầy Hiếu) 

 

Ngày 25.09.20

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Kết cấu BTCT(BTL)-2-19-Lớp  1, Kết cấu thép-1-20-QLXD (Thầy Kha đổi thành Cô Kiều)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Đường đô thị và tổ chức giao thông(BTL)-2-19-HL ghép LT CDB 60 (Thầy Trọng)
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Thiết kế các yếu tố hình học đường ôtô-2-18-HL (Thầy Khánh)
 4. Huỷ lớp học phần Giải tích số-1-20-CNTT _N_3 (Thầy Lê Minh), Kiến trúc và tổ chức máy tính-1-20-CNTT _N_4 (Thầy Lê Minh), Mạng máy tính-1-20-CNTT _N_4 (Thầy Lê Minh)
 5. Huỷ lớp học phần Phân tích thiết kế hệ thống-1-20-CNTT _N_4 (Cô Miên), Thiết kế cơ sở dữ liệu-1-20-CNTT _N_4 (Cô Miên), Cơ sở dữ liệu-1-20-ĐT&THCN _N_3 (Cô Miên)

Ngày 28.09.20

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Đồ án kết cấu nhà thép-2-18-HL ghép LT XDDD 60 (Thầy Thi)

Ngày 29.09.20

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Trắc địa-1-16-HL, Trắc địa-1-16-HL  _N_1 (Thầy Hiếu)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Thuỷ văn công trình-1-18-HL (Thầy Thiệp)
 3. Huỷ lớp học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-1-20-CNTT _N_4 (Cô Dung)

Ngày 02.10.20

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin F2-2-15-HL (Cô Phương)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Nguyên lý kế toán-1-20-KTVTDL, Thiết kế môn học nguyên lý kế toán-1-20-KTTH (Cô Quyên đổi thành Cô Yến)

Ngày 07.10.20

 1. Thay đổi TKB lớp học phần TKMH kết cấu và tính toán ô tô-1-20-CKOT (Thầy Định – Thầy Lợi)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil, Lập dự toán và đo bóc khối lượng (lớp Cầu đường Anh K58)

Ngày 09.10.20

 1. Cập nhật phòng lớp học phần Dung sai và đo lường cơ khí-1-20-KTOTO.1 _N_1, Dung sai và đo lường cơ khí-1-20-KTOTO.1 _N_2, Dung sai và đo lường cơ khí-1-20-KTOTO.1 _N_3, Dung sai và đo lường cơ khí-1-20-KTOTO.1 _N_4 (Thầy Hữu)
 2. Cập nhật phòng lớp học phần Kế toán tài chính F1-1-20-KTTH (Cô Hiên)
 3. Cập nhật phòng lớp học phần Tài chính tiền tệ-1-20-KTTH (Cô Quyên)
 4. Thay đổi TKB lớp học phần Giải tích số-1-20-CNTT _N_2, Kiến trúc và tổ chức máy tính-1-20-CNTT _N_2, Kiến trúc và tổ chức máy tính-1-20-CNTT _N_3, Mạng máy tính-1-20-CNTT _N_2, Mạng máy tính-1-20-CNTT _N_3, Mạng máy tính và Internet-1-20-KTBC _N_2 (Thầy Minh)
 5. Cập nhật TKB lớp học phần Trắc địa xây dựng-1-20-NKTXD.1 _N_1, Trắc địa xây dựng-1-20-NKTXD.1 _N_2, Trắc địa xây dựng-1-20-NKTXD.1 _N_3, Trắc địa xây dựng-1-20-NKTXD.2 _N (Thầy Hiếu)
 6. Cập nhật TKB lớp học phần Cơ học vật rắn biến dạng-2-18-HL (Thầy Thức)
 7. Cập nhật TKB lớp học phần Tin học ứng dụng trong xây dựng-2-19-HL ghép LT XDDD 60 (Thầy Hậu)
 8. Hàm phức-1-20-TDHDK (Cô Trâm), Kỹ thuật đại cương-1-20-TDHDK (Cô Hương), Lý thuyết mạch điện-1-20-TDHDK (Thầy Thái), Tín hiệu và hệ thống-1-20-TDHDK (Thầy Lĩnh)

Ngày 12.10.20

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Cơ học vật rắn biến dạng-2-18-HL (Thầy Thức)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành-2-18-HL ANHKTĐT.3 ghép ANHKTĐTTT.3 (Cô Nga)

Ngày 13.10.20

 1. Thay đổi phòng lớp học phần Quản trị sản xuất-1-20-QTKD (Thầy Bằng)
 2. Thay đổi phòng lớp học phần Kỹ thuật điện-1-20-KTOTO.2 (Thầy Tiến)
 3. Thay đổi phòng lớp học phần Kinh tế lượng-1-20-KTVTDL (Thầy Huy)
 4. Thay đổi phòng lớp học phần Thiết kế nền, mặt đường ôtô-1-20-DGBO (Thầy Lâm)
 5. Thay đổi giảng viên lớp học phần Kinh tế vận tải-1-20-KTVTAI.1, Kinh tế vận tải-1-20-KTVTAI.2, Kinh tế vận tải-1-20-KTVTDL (Cô Thu đổi thành Cô Yến)

Ngày 16.10.20

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Hàm phức-1-20-TDHDK (Cô Trâm), Kỹ thuật đại cương-1-20-TDHDK (Cô Hương), Lý thuyết mạch điện-1-20-TDHDK (Thầy Thái), Tín hiệu và hệ thống-1-20-TDHDK (Thầy Lĩnh)

Ngày 19.10.20

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Điều tra quy hoạch-1-17-HL, Kinh tế quản lý khai thác công trình cầu đường-1-15-HL, Thống kê khai thác cầu đường-1-16-HL (Cô Minh Anh)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Định mức kỹ thuật và định giá SP XD-1-16-HL (Thầy Cường)
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Tài chính doanh nghiệp xây dựng-1-15-HL (Cô Trang)   
 4. Cập nhật TKB lớp học phần Pháp luật đại cương-1-13-HL ghép K61 (Cô Nga)
 5. Thay đổi phòng học lớp học phần Điều khiển Robot-1-20-COĐT _Lý thuyết (Cô Huyền)

Ngày 22.10.2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Phân tích thiết kế hướng đối tượng-1-20-CNTT _N_2, Phân tích thiết kế hướng đối tượng-1-20-CNTT _N_3 (Thầy Phúc)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Tài chính doanh nghiệp xây dựng-1-15-HL (Cô Trang)
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Nguyên lý kỹ thuật môi trường F2-2-17-HL, Phân tích môi trường-1-17-HL (Vũ Kim Hạnh-Nguyễn Thị Yến Liên)  
 4. Thay đổi giảng viên các lớp học phần Thầy Trịnh Tuấn Dương và Cô Đinh Thị Thanh Huyền.

Ngày 23.10.2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Lập dự toán và đo bóc khối lượng (lớp Cầu đường Anh K58)

Ngày 02.11.2020

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn-1-18-HL (Vũ Kim Hạnh-Nguyễn Thị Yến Liên)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Quản lý dự án đầu tư xây dựng-2-15-HL (Cô Trang)
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Nền đường sắt-2-17-HL, Thiết kế công trình ga đường sắt đô thị-1-17-HL, Thiết kế đường sắt đô thị-1-17-HL (Thầy Tâm)
 4. Cập nhật TKB lớp học phần Đồ án thi công đường sắt đô thị-2-17-HL (Thầy Quân)

Ngày 12.11.2020

 1. Thay đổi phòng học lớp học phần Kỹ thuật  lập trình trực quan-1-20-ĐTTHCN _N (Thầy Nhã)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Hóa học ứng dụng-1-20-KTXDCTGT.1  _N_1, Hóa học ứng dụng-1-20-KTXDCTGT.1  _N_2, Hóa học ứng dụng-1-20-KTXDCTGT.1  _N_3, Hóa học ứng dụng-1-20-KTXDCTGT.2 _N_1, Hóa học ứng dụng-1-20-KTXDCTGT.2 _N_2, Hóa học ứng dụng-1-20-KTXDCTGT.2 _N_3, Hóa học ứng dụng-1-20-KTXDCTGT.2 _N_4 (Cô Hạ đổi thành Thầy Tuấn)

Ngày 03.12.2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Thí nghiệm kỹ thuật cơ khí-1-20-CKOT, Thí nghiệm kỹ thuật cơ khí-1-20-COĐT
 2. Huỷ lớp học phần Đăng kiểm và thí nghiệm ô tô-1-20-CKOT _N_3 (Thầy Định)

Ngày 11.12.2020

 1. Cập nhật TKB 4 nhóm thực hành học phần Lý thuyết mạch điện-1-20-TDHDK (Thầy Thái)

TKB 11.12.20 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,312

Tuần hiện tại: 38,173

Tháng hiện tại: 591,170

Tổng lượt truy cập : 13,469,604

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn