logo
Ngày đăng: Thứ Hai 04/10/2021 - 15:22 PM - Lượt xem: 717

Căn cứ thông báo số 634/TB-ĐHGTVT ngày 18 tháng 08 năm 2020 về việc thống nhất cách viết tên, địa chỉ Trường và email liên hệ của đơn vị và cá nhân là tác giả trong các công trình khoa học;
Căn cứ quyết định số 1398/QĐ-ĐHGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc quy định tên giao dịch quốc tế của Trường Đại học Giao thông vận tải, các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức đoàn thể và các chức danh lãnh đạo trong Trường Đại học Giao thông vận tải,
Nhằm tập hợp được các công trình khoa học của các đơn vị và cá nhân trong Trường trong một cơ sở dữ liệu chung và thống nhất giúp nâng cao thứ hạng về KHCN của Trường, đề nghị các đơn vị và cá nhân tại Phân hiệu chuẩn hóa thông tin trong các công trình khoa học* như sau:

[Tiếng Việt]
- Cơ quan công tác: Bộ môn/Khoa…., Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh (tùy theo quy định của tạp chí), Trường Đại học Giao thông vận tải
- Địa chỉ: Số 450 – 451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức (tùy theo quy định của tạp chí), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Email: aaa@utc.edu.vn (sử dụng email Trường)
- Lời cảm ơn: 

  • Đối với các CTKH là sản phẩm của đề tài CT/CTTĐ: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐH GTVT) trong đề tài mã số XXXX.
  • Đối với các CTKH khác: theo yêu cầu của cơ quan cấp vốn, nguồn đề tài, đối tác, cảm ơn cá nhân giúp đỡ, hợp tác nghiên cứu

[Tiếng Anh]
- Affiliation: Division/Faculty of…, Campus in Ho Chi Minh City (tùy theo quy định của tạp chí), University of Transport and Communications
- Address: No. 450 – 451 Le Van Viet Street, Tang Nhon Phu A Ward, Thu Duc City (tùy theo quy định của tạp chí), Ho Chi Minh City, Vietnam
- Email: aaa@utc.edu.vn (sử dụng email Trường)
- Acknowledgement :

  • Đối với các CTKH là sản phẩm của đề tài CT/CTTĐ: This research is funded by University of Transport and Communications (UTC) under grant number YYYY.
  • Đối với các CTKH khác: theo yêu cầu của cơ quan cấp vốn, nguồn đề tài, đối tác, cảm ơn cá nhân giúp đỡ, hợp tác nghiên cứu.

[Ngôn ngữ khác]
Ghi tương đương tiếng Anh ở trên.

Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM đề nghị quý đơn vị, quý thầy cô ghi đầy đủ và đúng thông tin về tác giả, cơ quan công tác và lời cảm ơn trong các công trình khoa học trong và ngoài nước như nêu trên.

Các đơn vị và cá nhân không ghi đúng các thông tin tác giả như nếu trên trong các công trình khoa học sẽ không được Nhà trường phê duyệt hoàn thành các hoạt động KHCN, các thành tích và khen thưởng liên quan đến công trình khoa học đó.

*Công trình khoa học bao gồm: các đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ KHCN; các giải thưởng KHCN, sở hữu trí tuệ; bài báo, báo cáo khoa học; tài liệu phục vụ đào tạo; sản phẩm dự thi các cuộc thi sáng tạo, nghệ thuật, thể thao và các sản phẩm tương đương khác

 

Xem thêm: 

Thông báo 634/TB-ĐHGTVT

Quyết định 1398/QĐ-ĐHGTVT

Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,418

Tuần hiện tại: 78,132

Tháng hiện tại: 715,989

Tổng lượt truy cập : 22,961,479

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn