logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 16/12/2019 - 22:03 PM - Lượt xem: 938

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

I

Khảo thí

1

Thông báo số 1335/TB-ĐHGTVTCSII ngày 20/10/ 2011 về việc quy định cách làm bài thi kết thúc học phần.

 

Thông báo

 

 

 

2

Thông báo số 150/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 23/02/2017 về việc thay đổi hình thức công bố điểm thi kết thúc học phần

 

Thông báo

 

 

3

Thông báo số 1735/TB-ĐHGTVTCSII ngày 23/12/2014 về việc danh sách vào điểm thành phần của sinh viên hệ chính quy.

 

Thông báo

 

 

 

4

Thông báo số 94/TB-KT&ĐBCLĐT ngày 02/02/2015 v/v quy định giao nhận bài thi, bảng điểm và đề thi giữa các đơn vị trong trường.

 

Thông báo

 

 

 

 

5

Quyết định số 1359/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/07/2015 Ban hành Quy định về công tác thi kết thúc học phần tại Cơ sở II.

 

Quyết định

 

 

 

6

Thông báo số 1535/TB-ĐHGTVTCSII ngày 08/09/2015 v/v nhập, kiểm tra và quản lý điểm tại Cơ sở II.

Thông báo

 

 

7

Thông báo số 254/TB-ĐHGTVTCSII ngày 08/03/2016 v/v thực hiện Quyết định số 2004 về quy định đánh giá học phần.

Thông báo

 

 

8

Thông báo số 1240/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 01/09/2016 v/v công bố và giải quyết thắc mắc về điểm đánh giá quá trình học phần.

Thông báo

 

 

9

Thông báo số 188/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 20/20/2017 về công tác nộp đề thi và đáp án tại Phân Hiệu.

Thông báo    

10

Tờ trình số 951/TTr-KT&ĐBCL ngày 21/05/2015 V/v tổ chức chấm thi kết thúc học phần tại Cơ sở II.

Tờ trình

 

 

II

 

1

Thông tư số 05/2017/TT-BGDDT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Thông tư

 

 

2

Thông tư số 04/2017/TT-BGDDT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thông tư

 

 

3

Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDDT  ngày 26/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai.

Quyết định

 

 

4

Thông tư 15/2014/TT-BGDDT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông tư

 

 

5

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDDT ngày 25/11/2008 và Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế

 

 

6

Thông tư số 06/2017/TT-BGDDT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc han hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học.

Thông tư

 

 

7

Thông tư số 55/2012/TT-BGDDT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc han hành Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và Thông tư 08/2015/TT-BGDDT ngày 21/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một sồ điều của Quy định liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo thông tư số 55/2012/TT-BGDDT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đảm bảo chất lượng

1

Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 Về việc hướng dẫn tự đánh giá trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Công văn

 

 

2

Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 Về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Công văn

 

 

3

Công văn số 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 Về việc hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Công văn

 

 

4

Công văn số 3516/ BGDĐT-VP ngày 27/5/2013 Về việc đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Công văn

 

 

5

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục Đại học

Thông tư

 

 

6

Công văn số 585/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 05/4/2016 Về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định CLGD năm 2016

Công văn

 

 

7

Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn

 

 

8

Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

Công văn

 

 

9

Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 Về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Công văn

 

 

10

Quy định lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên tại Cơ sở II

Quy định

   
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,280

Tuần hiện tại: 27,945

Tháng hiện tại: 623,026

Tổng lượt truy cập : 14,003,913

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn