logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 13/04/2018 - 00:00 AM - Lượt xem: 4140

Năm 2018

1. Nghiên cứu những tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những sai sót trong việc đo bóc khối lượng công tác xây dựng - TS. Phạm Phú Cường, KS. Trịnh Thị Trang

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn, bài báo trình bày những sai sót trong công tác đo bóc khối lựng xây dựng, phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sai sót và dề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế những sai sót trên.
Từ khóa: Đo bóc khối lượng, công tác xây dựng, sai sót, giải pháp.

________________________________________________

Năm 2017

1. Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước - KS. Nguyễn Xuân Tùng, TS. Thái Khắc Chiến, PGS.TS. Trần Thế Truyền

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của tải trọng nền trước độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước KIM (Krystol Internal Membrane). Phụ gia này được trộn với bê tông khi chế tạo các mẫu thí nghiệm có cường độ danh định f'c = 30MPa. Các mẫu thí nghiệm này được nén trước trên máy theo các cấp tải trọng khác nhau được mô tả thông qua giá trị ứng suất nén trong bê tông theo ứng suất lớn nhất σmax lần lượt 0,2σmax, 0,4σmax, 0,6σmax, 0,8σmax và 0,9σmax. Sau khi nén mẫu và dỡ tải, tiến hành gia công mẫu và thí nghiệm đo độ thấm clorua của bê tông. Phân tích kết quả cho thấy ảnh hưởng đáng kể của ứng suất nén trước ngoài giới hạn đàn hồi đến khả năng chống thấm clorua của bê tông. Ứng xử thấm của bê tông có sử dụng phụ gia chống thấm nước khác biệt lớn so với mẫu đối chứng không sử dụng phụ gia khi ứng suất nén trước nhỏ hơn 0,6σmax
Từ khóa: Bê tông, thấm clorua, ứng suất, tải trọng, phụ gia chống thấm KIM

2. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất cơ học của vữa nano-silical từ tro trấu khu vực miền Tây Nam Bộ - ThS. Trần Hữu Bằng, PGS.TS. Lê Văn Bách

Tóm tắt: Nguồn tro trấu của khu vực miền Tây Nam bộ nước ta đang thải ra môi trường rất nhiều, nếu tận dụng được loại vật liệu này không những giải quyết vấn đề về kinh tế mà còn giải quyết vấn đề về môi trường. Nhóm nghiên cứu đã sản xuất nano silical từ tro trấu trong phòng thí nghiệm. Bài báo trình bày những chỉ tiêu đánh giá quan trọng ảnh hưởng của nano silical đến tính chất và cấu trúc của vữa, đồng thời nghiên cứu khả năng lắp đầy lỗ rỗng trong vữa của nano silical theo hướng cải thiện tính chất cơ học.
Từ khóa: Vừa nano-silical, tro trấu, Tây Nam bộ.

3. Đánh giá ảnh hưởng của độ bằng phẳng mặt đường BTN đến an toàn xe chạy - PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, ThS. Nguyễn Văn Du, ThS.Nguyễn Sơn Đông

Tóm tắt: Trên cơ sở quan hệ giữa độ bằng phẳng mặt đường và chế độ xe chạy, kết quả thống kê về TNGT và thống kê độ bằng phẳng mặt đường của một số trục đường chính khu vực phía Nam, bài báo đánh giá ảnh hưởng của độ  bằng phẳng mặt đường bê tông nhựa đến an toàn xe chayj và đề xuất giải pháp đảm bảo ATGT trên các trục đường chính.
Từ khóa: Bê tông nhưa, độ bằng phẳng, an toàn giao thông.

4. Ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao - NCS.ThS.Hồ Xuân Ba

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm xác định ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao làm cầu. Bê tông thường dùng trong mố, trụ cầu có cường độ danh định f'c = 30MPa, bê tông nhựa cường độ cao dùng trong nhịp cầu có cường độ danh định f'c = 70MPa. Các mẫu thí nghiệm này được nén trước rồi dỡ tải mà không phá hoại mẫu trên máy thí nghiệm theo các cấp tải trọng khác nhau được mô tả thông qua giá trị ứng suất nén trong bê tông theo ứng suất lớn nhất σmax lần lượt là  0; 0,3σmax; 0,5σmax và 0,8σmax. Sau khi nén mẫu, tiến hành gia công mẫu và đưa vào thí nghiệm đo độ thấm clorua của bê tông. Kết quả cho thấy ứng xử của hai loại bê tông khi chịu ảnh hưởng của ứng suất nén trước, trong và ngoài giới hạn đàn hồi đến khả năng chống thấm clorua của bê tông.
Từ khóa: Bê tông, cường độ cao, thấm clorua, ứng suất, tải trọng.

5. Nghiên cứu, đánh giá việc kết hợp xi măng và tro bay để gia cố đất dùng làm móng đường ô tô tại Cần Thơ - TS. Nguyễn Đức Trọng, ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Tóm tắt: Nguồn vật llieuej dùng làm móng đường ô tô tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng là khan hiếm. Vì thế, nếu cải tạo được đất tại chỗ dùng trong xây dựng kết cấu áo đường ô tô có ý nghĩa thiết thực. Bài báo đánh giá kết quả nghiên cứu khi kết hợp xi măng (XM) và tro bay (TB) để gia cố đất tại Cần Thơ dùng trong xây dựng kết cấu áo đường ô tô. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi kết hợp thêm hàm lượng TB hợp lý sẽ mang lại kết quả tích cực. Với hàm lượng gia cố chất kết dính vô cơ từ 10-12% thì đất gia cố đã đáp ứng yêu cầu cần thiết trong xây dựng móng dưới đường ô tô.
Từ khóa: Đất gia cố xi măng, tro bay, chất kết dính vô cơ, gia cố.

6. Tính toán sức kháng của dầm bê tông cốt thép xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của vật liệu và kích thước cấu tạo bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo ThS. Phạm Thị Kiều 

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu đặc trưng biến thiên về khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Các đặc trưng ngẫu nhiên của cường độ chịu nén bê tông, cường độ chảy của thép và vị trí đặt cốt thép được khảo sát. Bằng cách sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo thu được các đặc trung thống kê của khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên...
Từ khóa: Hệ số biến thiên, dầm bê tông cốt thép, biến ngẫu nhiên, mô phỏng Monte Carlo. 

7. Một số tồn tại trong công tác lập dự toán xây dựng công trình và giải pháp khắc phục - TS. Phạm Phú Cường

8. Nghiên cứu chế tạo xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấuTạ Thị Huệ, Mai Đình Lộc, Lê Thanh Hà, Vũ Tố Hồng Nga

9. Đánh giá các tính chất của nhựa 40/50 sử dụng để chế tạo bê tông nhựa ở Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, TS. Nguyễn Văn Du

10. Đề xuất thời gian, khoảng nhiệt độ trộn mẫu và đầm mẫu bê tông  nhựa sử dụng nhựa 40-50 trong phòng thí nghiệm - PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng

11. Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, những bất cập và kiến nghị khắc phục - ThS. Lê Trọng Tùng

12. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - TS. Phạm Phú Cường

Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 5,060

Tuần hiện tại: 64,497

Tháng hiện tại: 758,207

Tổng lượt truy cập : 23,045,871

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn