logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 10/05/2019 - 00:00 AM - Lượt xem: 1051
 

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Chính quy khóa  K56, k57

Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện đạt chứng chỉ giáo dục quốc phòng  khóa K57, Chứng chỉ giáo dục thể chất khóa K56 (Chi tiết xem file đính kèm) 

Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng liên hệ P9D3 - Phòng Đào tạo hoặc số điện thoại 028.3730.7908 trước 15h ngày 17/05/2019

Chú ý: Đây là danh sách sinh viên đạt về điểm và đã nộp lệ phí cấp chứng chỉ. Sau thời gian trên mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được xem xét giải quyết.

Danh sách chứng chỉ quốc phòng

Danh sách chứng chỉ thể chất