Thông báo: Học bổng RoHan 2020
Ngày 17/09/2019 584

Kính gửi: Giảng viên và Sinh viên Phân hiệu,

Phòng KHCN&ĐN trân trọng thông báo thông tin về Học bổng RoHan 2020 thuộc Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Đây là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Rostock (CHLB Đức) với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Chất xúc tác/Hóa học.

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2019

Thông tin chi tiết: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2019/09/09/call-for-applications-2020/

Trân trọng./.

Ý kiến bạn đọc