Thông báo chuyển hệ đào tạo từ hệ chính quy tín chỉ sang hệ vừa làm vừa học (Đợt 22)
Ngày 15/10/2019 609

Kính gửi: Sinh viên Chính quy tín chỉ.

Phòng Đào tạo Phân hiệu thông báo về việc chuyển hệ đào tạo từ hệ Chính quy tín chỉ sang hệ Vừa làm vừa học như sau:

Chi tiết xem file kèm theo:

TB ve viec chuyen he VLVH dot 22 (15.10.2019)

Ý kiến bạn đọc