Thông báo về việc thay đổi phòng học tạm thời học kỳ I 2019-2020
Ngày 16/08/2019 584

Trong thời gian từ ngày 19/08 – 24/08/2019, Nhà trường thực hiện sửa chữa nhà E6. Vì vậy, Nhà trường thông báo thay đổi phòng học tạm thời những lớp học sau:

Lớp học phần

Khóa

Thứ

Tiết học

Phòng học cũ

Phòng học mới

Vật liệu xây dựng F1-2-16-HL

K56

3

1->5

P1E6

1E2

Xây dựng cầu(BTL)-1-19-DMT 3

K57

3

1->3

P4E6

101C2

Sau thời gian trên các lớp học tại phòng theo thời khóa biểu.         

Đề nghị Giảng viên và sinh viên thực hiện đúng theo nội dung thông báo.

Trân trọng./.
Thông báo

Ý kiến bạn đọc