Lịch học lại và danh sách học lại của đợt đăng ký tháng 6/2019 hệ cao học
Ngày 30/07/2019 352

Kính gửi: Các học viên cao học

Lịch học lại và danh sách học lại của đợt đăng ký tháng 6/2019

Lịch này áp dụng cho học viên đăng ký học lại tháng 6/2019

- Lịch thi sẽ thông báo sau;

- Đề nghị giảng viên lấy danh sách học lại trước khi bắt đầu giảng dạy tại phòng P9-DPhòng Đào tạo;

Lịch học

Danh sách

Ý kiến bạn đọc