Thông báo về việc thu thêm học phí học kỳ phụ tháng 6 năm 2019 để tổ chức lớp riêng (Cập nhật thêm danh sách đính kèm hệ VLVH)
Ngày 01/08/2019 939

Kính gửi : sinh viên các lớp hệ Vừa làm Vừa học, hệ Liên thông và Bằng 2.

 

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-ĐHGTVT về việc quy định học phí lớp riêng các hệ đào tạo Liên thông, Bằng 2, Vừa làm Vừa học năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải phê duyệt ngày 04 tháng 09 năm 2018.   

Căn cứ theo số lượng sinh viên đã đăng ký học kỳ phụ tháng 6 năm 2019. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trả nợ các học phần đã đăng ký có số lượng sinh viên dưới 15 sinh viên/học phần, Nhà trường thông báo về việc thu thêm học phí học kỳ phụ để mở lớp cho những học phần theo danh sách đính kèm cụ thể như sau:

  • Thời gian đóng tiền:  Từ ngày 30/07-08/08/2019 (Danh sách đính kèm).
  • Địa điểm đóng tiền:    Tại Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 8D3)

Thông báo đính kèm

Quyết định về việc thu học phí lớp riêng

Danh sách đính kèm hệ Liên thông, Bằng 2

Danh sách đính kèm hệ VLVH

 

Ý kiến bạn đọc