Lịch thi kết thúc các lớp tin học ứng dụng tại trung tâm ĐTTH & CGCN.
Ngày 29/05/2019 232

Kính gửi: Học viên các hệ đào tạo

Phòng Đào tạo Phân hiệu thông báo lịch thi các lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm Đào tạo thực hành & CGCN GTVT như sau:

lich thi cac lop thang 6.2019 ngay 28.05.2019

DS thi lan 2 Cad 67

ds thi lan 2 lop du toan 46 (1)

 

Ý kiến bạn đọc