Lịch thi học kỳ phụ tháng 12.2018 (hệ VHVL, hệ Liên thông và Bằng 2).
Ngày 12/06/2019 1182

Kính gửi: sinh viên các hệ Vừa học vừa làm, Liên thông và Bằng 2.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ phụ tháng 12.2018 cụ thể như sau:

Lưu ý: Đề nghị sinh viên xem file danh sách thi đính kèm để tránh nhầm lẫn ngày thi, giờ thi.

Trân trọng./.

Lich thi HKP thang 12.2018 da xep phong

DS thi HKP thang 12.2018

TB thay doi lich thi HKP thang 12.2018 Duong do thi va to chuc GT

TB thay doi lich thi HKP thang 12. 2018 mon Thiet ke duong o to

Ý kiến bạn đọc