Giới thiệu Phòng Tổ chức hành chính
Ngày 10/09/2019 2498

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

ĐỊA CHỈ: Nhà D3-Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại Tp Hồ Chí Minh, 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM.

ĐỊA CHỈ EMAIL: tochuchanhchinh@utc2.edu.vn;

ĐIỆN THOẠI: (+8428).38.966.798, Fax: (+8428).38.964.736.

 

TÓM TẮT LỊCH SỬ ĐƠN VỊ:

Phòng Tổ chức Hành chính  Phân hiệu được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập Phân hiệu trường  Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh (trước  đây là Cơ sở II Trường Đại học Giao thông vận tải) theo quyết định số 1628/QĐ-ĐHGTVT, ngày 15/08/2016 trên cơ sở Ban Tổ chức Hành chính Cơ sở II (được thành lập theo Quyết định số 448/TCCB ngày 22/10/1992).

CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Ban Giám đốc Phân hiệu về các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, bảo vệ, y tế; quản lý các phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám đốc, nhà khách tại Phân hiệu.

 

 

NHIỆM VỤ:

1. Công tác Tổ chức Cán bộ:

Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tổ chức, công tác tuyển dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý cán bộ; về công tác thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của Trường đối với toàn thể cán bộ, viên chức Phân hiệu

2. Công tác Hành chính:

          Tổ chức thực hiện công tác hành chính  tổng hợp, văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước và của Trường.

3. Công tác bảo vệ:

          Tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn tài sản và an ninh trật tự của Nhà trường.

4. Công tác Y tế:

          Khám chữa bệnh  chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Sinh viên, CB – GV – CV.

5. Công tác quản lý nhà khách giáo viên, quản lý các phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám đốc:

          - Bố trí và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ nơi ở cho cán bộ và giảng viên từ Hà Nội vào công tác.

          - Thực hiện công tác quản lý đảm bảo vệ sinh  phòng làm việc của Ban Giám đốc, phòng Hội thảo khu Thư viện, Phòng họp .

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

55.JPG

TS. Trần Xuân Trường

Trưởng đơn vị: Trưởng phòng TCHC

167.JPG

CN. Huỳnh Thị Thanh Phương

Phó Trưởng đơn vị: Phó Trưởng phòng TCHC

 

 

NHÂN SỰ ĐƠN VỊ

  1. Công tác Tổ chức Cán bộ

STT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

01

Nguyễn Thị Tuyết

Cử nhân

Chuyên viên

02

Trần Thị Quỳnh Hoa

Cử nhân

Chuyên viên

 
  1. Công tác Hành Chính

                STT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

01

Mai Thị Quy

Cử nhân

Chuyên viên

 

 

  1. Công tác Y tế

STT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

01

Hoàng Thị Nữ

Trung cấp

Chuyên viên

 
  1. Công tác nhà khách giáo viên,Phòng họp, Phòng làm việc của Ban Giám đốc

STT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

01

Nguyễn Thị Tuyết

 

Nhân viên

 
  1. Công tác lái xe

STT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

01

Hoàng Liên Sơn

 

Nhân viên

 

 

  1. Công tác bảo vệ

STT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

01

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Nhân viên

02

Nguyễn Xuân Đại

 

Nhân viên

03

Đặng Văn Hoàng

 

Nhân viên

161.JPG

04

Đặng Đình Huấn

 

Nhân viên

162 copy.jpg

05

Hoàng Văn Minh

 

Nhân viên

163.JPG

06

Trần Thanh Nhàn

 

Nhân viên

164 copy.jpg

07

Hoàng Đình Nho

 

Nhân viên

165.JPG

08

Trương Xuân Quý

 

Nhân viên

169.JPG

09

Trần Đắc Sinh

 

Nhân viên

170.JPG

10

Nguyễn Đức Tài

 

Nhân viên

172.JPG

11

Nguyễn Quang Thuận

 

Nhân viên

173 copy.jpg

12

Phạm Thanh Tuấn

 

Nhân viên

175.JPG

 

 

 

Ý kiến bạn đọc