Bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH đã thực hiện năm học 2014 - 2015.
Ngày 22/06/2015 1351

Bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH của CBGD Cơ sở II đã thực hiện năm học 2014 - 2015.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

 

File đính kèm:
        Khoi luong QD 2014-2015.pdf     

Ý kiến bạn đọc