Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020
Ngày 10/09/2019 825

Kính gửi Quý thầy, cô và các em sinh viên tại Phân hiệu,

Theo kế hoạch hoạt động KHCN của Nhà trường, Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4/2020. Phòng KHCN&ĐN trân trọng thông báo kế hoạch đăng ký đề tài NCKHSV năm học 2019-2020 như sau:

  1. Mỗi cán bộ, giảng viên hướng dẫn không quá 02 đề tài.

  2. Mỗi đề tài do 01 người hướng dẫn

  3. Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính. Số sinh viên chính thức tham gia sẽ được Tiểu ban nghiệm thu đề tài xác nhận lại khi nghiệm thu. 

  4. Nội dung các đề tài NCKH của sinh viên phải phù hợp với khả năng của sinh viên, với chương trình đào tạo và định hướng hoạt động khoa học công nghệ của Trường, không được trùng với nội dung đề tài tốt nghiệp.

  5. Thời hạn đăng ký cấp Khoa/Bộ môn trực thuộc PH: 13/9/2019  → Gia hạn: 20/9/2019

Thông tin chi tiết: xem tại ĐÂY

Trân trọng thông báo./.

Ý kiến bạn đọc