Thông báo nhận bài đăng Tạp chí Khoa học GTVT số 73
Ngày 01/08/2019 457

Kính gửi Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu,

 

Tạp chí Khoa học GTVT thông báo nhận bài đăng ký số 73 (tháng 10/2019, tiếng Việt)

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email tckhgtvt@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web: http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Tầng 3 nhà A1, Trường ĐH GTVT

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

 

Trân trọng thông báo./.

Ý kiến bạn đọc