Công ty TNHH kiểm định xe cơ giới Bảo Lộc thông báo tuyển dụng
Ngày 02/10/2019 419

Công ty TNHH kiểm định xe cơ giới Bảo Lộc thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

1. Giám đốc phụ trách dây truyền kiểm định: 02 người.

2. Đăng kiểm viên xe cơ giới: 03 người.

3. Nhân viên nghiệp vụ: 03 người 

Yêu cầu: chuyên môn, nghiệp vụ, thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm

Ý kiến bạn đọc