Công ty CP tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam thông báo tuyển dụng
Ngày 18/04/2019 806

Công ty CP tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam có nhu cầu tuyển dụng số lượng như sau:

- Kỹ sư Xây dựng cầu đường: 10 người.

- Kỹ sư Kinh tế Xây dựng: 05 người.

Ứng viên nào quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Ý kiến bạn đọc