V/v Tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu bộ phần mềm Dự toán, Đấu thầu, Thanh quyết toán và Quản lý chất lượng công trình XD”
Ngày 23/03/2016 1654

Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II phối hợp với Công ty CP Giá Xây Dựng tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu bộ phần mềm Dự toán, Đấu thầu, Thanh quyết toán và Quản lý chất lượng công trình XD”

 

Trong khuôn khổ hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai đơn vị đồng thời nhằm tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường được tiếp cận các phần mềm mới trong lĩnh vực kinh tế xây dựng công trình giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II phối hợp với Công ty CP Giá Xây Dựng tổ chức báo cáo chuyên đề “Giới thiệu bộ phần mềm Dự toán, Đấu thầu, Thanh quyết toán và Quản lý chất lượng công trình XD” với các thông tin cụ thể như sau:

1.   Báo cáo viên: các chuyên gia của Công ty CP Giá Xây Dựng.

2.   Thời gian: 7h30 – 11h30, thứ Bảy ngày 26 tháng 03 năm 2016.

3.   Địa điểm:  Hội trường C1, Trường Đại học giao thông Vận tải – Cơ sở II.

4.   Đối tượng tham dự:

- Giảng viên Vận tải – Kinh tế có chuyên môn liên quan và các giảng viên khác có quan tâm,

- Sinh viên các lớp KTXD 1 và 2 K53, các sinh viên khác có quan tâm.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị, lớp trưởng các lớp có liên quan thông báo đến các thành viên của đơn vị biết và bố trí thời gian tham dự./.

 

Ban KHCN-ĐN.

 
 

Ý kiến bạn đọc