Thông báo về việc Tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ Đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020
Ngày 15/11/2019 801

1.Đối tượng dự thi

  • Sinh viên hệ chính quy khóa 55, 56, 57, 58, 59 chưa đăng ký học học phần tiếng Anh A1, A2 hoặc đã học và thi nhưng kết quả chưa đạt ở các học phần này (thí sinh tự do).

2.Thời gian đăng ký và lệ phí thi

  • Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: từ ngày 02/12-05/12/2019.

+ Sinh viên đăng ký dự thi theo địa chỉ: dangkyhoc.utc2.edu.vn

+ Sinh viên nộp lệ phí thi theo địa chỉ: nophocphi.utc2.edu.vn

  • Lệ phí phải nộp: 300.000 đồng/sinh viên.
  • Thời gian thi: Dự kiến thi từ ngày 25/12 – 29/12/2019. Danh sách thi, phòng  thi, ca thi sinh viên theo dõi thông báo trên Website Nhà trường.

*Lưu ý:

  • Thông báo này chỉ áp dụng đối với những sinh viên không tham gia đăng ký học, chỉ đăng ký dự thi đánh giá.
  • Nhà trường đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

​Thông báo

Ý kiến bạn đọc