Thông báo về việc đăng ký cấp chứng nhận ngoại ngữ dành cho sinh viên hệ Chính quy
Ngày 15/11/2019 1047

        Điều kiện đăng ký: Sinh viên đạt điểm đánh giá học phần ngoại ngữ A1, A2, B1 từ 5 điểm trở lên (riêng các đợt thi tiếng Anh từ học kỳ I năm học 2015-2016 trở về trước : điểm đánh giá học phần tiếng Anh A2 đạt 6/10 điểm trở lên, tiếng Anh B1 đạt 7/10 điểm trở lên).

        Hình thức đăng ký và thời gian nộp lệ phí: từ ngày 25/11-28/11/2019.

  • Sinh viên đăng ký theo địa chỉ: dangkyhoc.utc2.edu.vn
  • Sinh viên nộp lệ phí theo địa chỉ: nophocphi.utc2.edu.vn

        Lệ phí: 30.000đ/ sinh viên.

        Lưu ý:

        Riêng đối với các sinh viên đã đủ điều kiện cấp chứng nhận khóa 55 liên hệ Phòng 8D3 trong thời hạn để đăng ký và nộp lệ phí trực tiếp.

        Sinh viên đủ điều kiện cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ bậc 3 tương đương trình độ B1 mới đăng ký cấp chứng nhận (danh sách kèm theo); trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không nộp lệ phí sẽ không được cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ trong đợt này.

Thông báo

Ý kiến bạn đọc