Thông báo về việc sử dụng rác thải nhựa
Ngày 13/11/2019 355

Kính gửi: - Các đơn vị tại Phân hiệu.

Hiện nay, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường, sinh vật, sức khỏe con người và đe dọa sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việt Nam và các nước trên thế giới đang hưởng ứng mạnh mẽ các chiến dịch và chương trình hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Nhằm hưởng ứng việc nói không với rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động, Phân hiệu đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt và đi đầu làm gương các công tác vận động như sau:

  1. Hạn chế mang vào, dùng các loại bao bì, sản phẩm nhựa (hộp xốp, bao ny lông, chai, lọ và các vật dụng khác) sử dụng 1 lần trong khu giảng đường, khu văn phòng, các nơi làm việc của Nhà trường.

Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/12/2019.

  1. Không mang vào, không dùng các loại bao bì, sản phẩm nhựa (hộp xốp, bao ny lông, chai, lọ và các vật dụng khác) sử dụng 1 lần trong khu giảng đường, khu văn phòng, các nơi làm việc của Nhà trường.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Phân hiệu thông báo để Cán bộ, viên chức và người lao động biết và nghiêm túc thực hiện. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm nhắc nhở và theo dõi việc thực hiện ở đơn vị./.

Ý kiến bạn đọc