[CHÍNH THỨC] Lịch thi Học kỳ I năm học 2019 - 2020 Hệ Chính quy Khóa 60
Ngày 04/12/2019 7462

Kính gửi sinh viên hệ Chính quy

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi Học kỳ I Khóa 60 năm học 2019 - 2020 (Chính thức)

Lịch sử cập nhật

12.11.2019 Cập nhật phòng thi, danh sách thi.

04.12.2019 Cập nhật phòng thi Tin học đại cương-1-19-CNTT, Vật lý-1-19-KTXDCTGT.1 , Vật lý-1-19-KTXDCTGT.2 , Triết học-1-19-KTDTVT, Triết học-1-19-KTTH 

Lưu ý: Đề nghị sinh viên xem file danh sách thi đính kèm để tránh nhầm lẫn ngày thi, giờ thi. 

Trân trọng./.

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020 KHÓA 60 (CHÍNH THỨC) 04.12.19 

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020 KHÓA 60 (CHÍNH THỨC) 04.12.19 file excel

DANH SÁCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020 KHÓA 60 (CHÍNH THỨC) 04.12.19

 

Ý kiến bạn đọc