Thông báo: V/v đăng ký NỘI TRÚ học kỳ II năm học 2019 – 2020
Ngày 05/12/2019 2342

 

Thời gian - Đối tượng - Qui trình đăng ký nội trú:

  1. Đợt ưu tiên:

  1.1. Đối tượng đăng ký:

Đợt ưu tiên chỉ dành cho SV đã thực hiện đầy đủ quy trình: “Đăng ký – Đóng tiền – Chọn phòng” bằng hình thức online ở học kỳ 1; qua học kỳ 2 muốn tiếp tục ở lại phòng đã chọn online trong học kỳ 1.

*Lưu ý: Đợt Ưu tiên không dành cho các SV sau:

  - Không thực hiện đầy đủ 3 bước trong quy trình “Đăng ký – Đóng tiền – Chọn phòng” bằng hình thức online ở học kỳ 1;

  - Đã thực hiện đầy đủ 3 bước, nhưng sau đó xin BQL chuyển qua phòng khác; hoặc trong học kỳ 2 có nguyện vọng chuyển qua phòng khác ở (vì hệ thống chỉ cho chọn ở lại phòng cũ).

   1.2. Thời gian đăng ký + xét duyệt:        từ ngày 18/11 đến 26/11/2019;

   1.3. Thời gian đóng tiền + chọn phòng: từ ngày 21/11 đến hết ngày 27/11/2019;

2. Đợt bổ sung:

   2.1. Đối tượng đăng ký:

  Dành cho SV chưa đăng ký hoặc không đăng ký được trong đợt ưu tiên.

   2.2.  Thời gian đăng ký + xét duyệt:        từ ngày 04/12 đến 10/12/2019;

   2.3.  Thời gian đóng tiền + chọn phòng: từ ngày 05/12 đến hết ngày 11/12/2019;

* SV vui lòng xem file "Thông báo" đính kèm bên dưới để biết rõ các bước đăng ký Nội trú:

Thông báo đăng ký nội trú kỳ 2, NH 2019 - 2020:

Ý kiến bạn đọc