Lịch thi học kỳ phụ Tháng 6.2019 hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH
Ngày 22/11/2019 516

Lịch thi học kỳ phụ tháng 6.2019 hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH:

 *Lưu ý về tiết thi: 

Tiết 1:  7h00      Tiết 3:     8h50     Tiết 4:     9h50  

Tiết 6: 13h00     Tiết 7:   13h55     Tiết 8:   14h55        

Tiết 9: 15h50     Tiết 11: 18h00     Tiết 12: 19h00  

Liên thông, Bằng 2

VLVH

Danh sách thi LT, B2

Danh sách thi VLVH

Mọi thắc mắc liên hệ phòng 10D3 để được giải quyết

Ý kiến bạn đọc