Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 hệ liên thông khóa 60
Ngày 13/11/2019 605

Kính gửi: Sinh viên các lớp liên thông khóa 60;

Thời khóa biểu đính kèm:

Lớp Liên thông Cầu đường bộ K60

Lớp Liên thông Xây dựng dận dụng và công nghiệp K60

Danh sách lớp cầu đường bộ

Danh sách lớp xây dựng dân dụng và công nghiệp

Lịch sử cập nhật:

Ngày 01.11.2019 đăng lần 1.

Ngày 04.11.2019 đăng lần 2.

Ngày 13.11.2019 đăng lần 3 cập nhật tên giảng viên Cơ học lý thuyết

Ý kiến bạn đọc