[CHÍNH THỨC] Lịch thi Học kỳ I năm học 2019 - 2020 Hệ Chính quy
Ngày 19/11/2019 18966

Kính gửi sinh viên hệ Chính quy

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi Học kỳ I năm học 2019 - 2020 (Chính thức)

Lịch sử cập nhật

11.11.2019 Cập nhật phòng thi, danh sách thi. Những sinh viên có ngày thi sau ngày 17/12/2019 sẽ cập nhật phòng cụ thể sau.

19.11.2019 Cập nhật lịch thi môn Thực hành Quy hoạch & quản lý giao thông đô thị-1-19-QH 1, Hình họa - Vẽ kỹ thuật-1-15-LỚP RIÊNG, Hóa học ứng dụng trong xây dựng-2-15-LỚP RIÊNG và danh sách thi có phòng cụ thể.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên xem file danh sách thi đính kèm để tránh nhầm lẫn ngày thi, giờ thi. Sinh viên thắc mắc về lịch thi liên hệ Phòng 10D3 để được giải quyết trước ngày 06/11/2019

Trân trọng./.

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020 (CHÍNH THỨC)

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020 (CHÍNH THỨC) file excel

DANH SÁCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 2020 (CHÍNH THỨC) file excel

Ý kiến bạn đọc