Công bố hình thức thi kết thúc học phần tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.Hồ Chí Minh
Ngày 21/10/2019 1588

Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM thông báo hình thức thi kết thúc học phần áp dụng cho học kỳ I năm học 2019-2020

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm

Ý kiến bạn đọc