Lịch thi Học phần Giáo dục thể chất Học kỳ I năm học 2019 - 2020 Hệ Chính quy
Ngày 17/10/2019 2410

Kính gửi Sinh viên các lớp hệ Chính quy

Chi tiết vui lòng xem file

Lịch thi

Danh sách thi file excel

Danh sách thi file pdf

 

Ý kiến bạn đọc