Thông báo về việc rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký trong đợt học chính, học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên đại học chính quy khóa 57, 58 và 59
Ngày 16/10/2019 945

Nhà trường đã ra Thông báo số 1941/TB-ĐHGTVT-PH.HCM, ngày 16/10/2019 về việc Triển khai rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký học trong đợt học chính khóa kỳ I năm học 2019-2020 đổi với sinh viên đại học chính quy K.59 trở về trước. Việc rút bớt học phần sẽ được triển khai trong các ngày 24,25/10/2019. Nội dung chi tiết Thông báo số 1941 trong tệp đính kèm./.

Thông báo đính kèm

Mẫu đơn xin hủy lớp học phần

Ý kiến bạn đọc