Thông báo thay đổi phòng học lớp Hóa học-1-19-KTVTAI.2
Ngày 16/10/2019 306

Phòng Đào tạo thông báo thay đổi phòng học lớp Hóa học-1-19-KTVTAI.2 sang phòng 1E6.

Thời gian thay đổi bắt đầu từ ngày 14/10/2019.

Trân trọng./.

Thông báo

Ý kiến bạn đọc