Thông báo Phát thẻ sinh viên cho khóa 60
Ngày 14/10/2019 606

Kính gửi: Sinh viên K60.

Phòng CTCT&SV thông báo tới các lớp Chính quy K60 về việc nhận thẻ sinh viên như sau:

1. Lớp trưởng hoặc cán bộ lớp (đại diện lớp) lên Phòng CTCT&SV nhận thẻ.

2. Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019.

 - Địa điểm: Phòng Công tác chính trị và Sinh viên (phòng 6D3- Khu Văn phòng).

Trân trọng./.

Ý kiến bạn đọc