Thông báo tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 10/2019
Ngày 11/10/2019 677

Kính gửi:     - Các đơn vị tại Phân hiệu;

       - Các học viên cao học từ khóa 23.1 đến khóa 24.2

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tới tân Tiến sĩ và Thạc sĩ các khóa từ 23.1 đến 24.2 về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

1. Ký sổ nhận bằng và phát bảng điểm:

a. Thời gian: Từ 07h30 - 11h30 ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính.

b. Địa điểm: Phòng 9D3 Phòng Đào tạo, Khu Văn phòng, số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Học viên khi đến làm thủ tục ký sổ nhận bằng lưu ý mang theo CMND.

2. Trao bằng bằng tốt nghiệp:

a. Thời gian: 13h30, Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019.

b. Địa điểm: Phòng Hội thảo Thư viện, Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại Tp.HCM, số 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu trang phục:

a. Áp dụng theo thông báo số 1391/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 08/08/2019, tất cả các tân tiến sĩ và thạc sĩ khi lên nhận bằng tại vị trí danh dự phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của Nhà trường.

b. Đại diện lớp lập danh sách mượn và nhận lễ phục tại phòng 6D3 Phòng Công tác chính trị và sinh viên từ 07h30 đến 11h30 ngày 18 tháng 10 năm 2019, tiền bảo lãnh trả lễ phục là: 500.000đ/1 bộ lễ phục.

c. Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp học viên vui lòng trả lễ phục trước 17h00 ngày 18/10/2019 tại phòng 6D3 - Phòng CTCT&SV và nhận lại tiền bảo lãnh (sau khi  trừ đi các lỗi hư hỏng, mất trang phục nếu có).

  d. Trường hợp các học viên chưa hoàn thành nộp quyển luận văn tốt nghiệp và 2 CD cho Trung tâm Thông tin - Thư viện, không ký sổ nhận bằng hoặc không mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định sẽ không được trao bằng tại buổi lễ.

4. Một số lưu ý:

- Mỗi học viên sẽ được nhận 01 bìa sơ mi bằng tốt nghiệp, 01 bảng điểm gốc và 05 bản sao có chứng thực.

  - Kinh phí nhận bằng 300.000 đồng/học viên. Đại diện lớp lập danh sách và nộp tiền tại Phòng 8D3 - Phòng TCKT từ ngày 14/10/2019 đến 11h00 ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính.

Để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp đề nghị các đơn vị tại Phân hiệu, tân Tiến sĩ, Thạc sĩ nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.   

FILE ĐÍNH KÈM:

Thông báo

Quyết định trao bằng

Ý kiến bạn đọc