Thông báo giao nộp sổ theo dõi giảng dạy Kỳ I năm học 2019 2020
Ngày 21/08/2019 284

Kính gửi: Giảng viên; Sinh viên.

Phòng Đào tạo Phân hiệu thông báo V/v giao nộp sổ theo dõi giảng dạy như sau:

            - Thời gian giao: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/08/2019 giờ hành chính (hoặc tuần đầu đối với lớp học phần học muộn).

            - Thời gian nộp: 1 tuần sau khi kết thúc chương trình học lớp học phần.

            - Địa điểm: P10D3 (Phòng Đào tạo).

Chi tiết xem file kèm theo:

TB giao nop So theo doi giang day Ky I 2019 2020

Ý kiến bạn đọc