Thời khóa biểu Giáo dục quốc phòng - An ninh khóa 60
Ngày 09/09/2019 7411

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy khóa 60, sinh viên đăng ký đăng ký học ghép cùng với khóa 60

Lưu ý:

- HP1; HP2; HP3: Nội dung học phần 1, 2, 3- Lý thuyết học tại giảng đường.

- HP1HP2; HP3:  Thi kết thúc học phần 1; học phần 2; học phần 3 tại giảng đường.

- TH:  Học thực hành ngoài sân tập.

- QP1; QP2; QP3; QP4; QP5; QP6: tên đại đội.

- QP 1: (Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử; Ngành Kỹ thuật ô tô

; Ngành Kỹ thuật điện; Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông)

- QP 2: (Ngành Công nghệ thông tin; Ngành Kinh tế).

- QP 3: (Ngành Kinh tế vận tải; Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

- QP 4: (Ngành Kinh tế xây dựng; Ngành Kỹ thuật xây dựng; Ngành Quản trị kinh doanh).

- QP5: (Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Ngành Quản lý xây dựng).

- QP6: (Ngành Kế toán; Ngành Khai thác vận tải).

Sinh viên đăng ký học lại ghép cùng với khóa 60 đi học và đi thi theo thời khóa biểu này.

Thời khóa biểu đính kèm

Đại đội 1

Đại đội 2

Đại đội 3

Đại đội 4

Đại đội 5

Đại đội 6

Danh sách học lại ghép khóa 60

Lịch sử cập nhật:

21.08.2019 cập nhật 45 sinh viên trúng tuyển học bạ.

23.08.2019 cập nhật phòng học, cập nhật danh sách đại đội 1,2 và 4 cho 03 sinh viên Hà Nội chuyển vào

09.09.2019 cập nhật danh sách học ghép Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc