Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020 (kèm danh sách các lớp) hệ cao học ( cập nhật phòng)
Ngày 04/09/2019 1941
Kính gửi: Giảng viên, học viên cao học

 Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020 và danh sách học các lớp hệ cao học (cập nhật phòng)

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Mọi thắc mắc liên hệ phòng 9D3 để được giải quyết, 

SĐT: 02837307908, email httuyet@utc2.edu.vn

Trân trọng!

Thời khóa biểu

Danh sách khóa k27

Danh sách khóa K26

Ý kiến bạn đọc