TB tập trung lớp thực tập địa chất học kỳ phụ hè 2019 (cập nhật 17.07.2019)
Ngày 17/07/2019 370

Kính gửi: Sinh viên lớp- Thực tập địa chất-Lớp 1

Cập nhật:

- Ngày 17/07/019: 

Như đã thông báo trong buổi hướng dẫn thực tập ngày 12/7/2019, Bộ môn đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách các lớp trên có mặt tại cổng trường vào lúc 6h30’ thứ 6 ngày 19/7/2019 để đi thực tế.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn của lớp: thầy Phạm Bá Hưng, SĐT: 0903.950.713

* Để nghe hướng dẫn thực tập địa chất, Bộ môn đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách các lớp trên có mặt tại thời gian và địa điểm sau:

- Lớp Thực tập địa chất- Lớp 1: Thứ 6 ngày 12 tháng 07 năm 2019, tại phòng 304C2, tiết 6-8;

Mọi thắc mắc sinh viên vui long liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn của lớp: thầy Phạm Bá Hưng, SĐT: 0903.950.713

Ý kiến bạn đọc