Danh sách lớp học phần CQ Tin chỉ học kỳ II năm học 2017 2018 (cập nhật 08.03.2018)
Ngày 08/03/2018 3366

Kính gửi: Giảng viên; Sinh viên.

Lưu ý: 

- Giảng viên, sinh viên kiểm tra cập nhật để có danh sách lớp học phần mới nhất.

Cập nhật:

- 08.03.2018: cập nhật lại danh sách các lớp học phần (gồm các sinh viên đăng ký bổ sung)

DS lop hoc phan CQ Tin chi ky II 2017 2018 (cap nhat 08.03.18)_1

Ý kiến bạn đọc