KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP
Ngày 13/03/2019 14421

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Trường,

    Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Phân hiệu Trường đại học GTVT tại TP.HCM triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm đánh giá đúng đắn thực trạng việc làm của cựu sinh viên, tính phù hợp của chương trình đào tạo với công việc thực tế,  từ  đó có những  điều chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình, đồng thời tiệm cận dần với  mức chuẩn về đào  tạo của  khu vực và  thế giới. Thông  tin  mà  các anh/chị cung cấp rất quan trọng,  góp phần giúp cho việc hoàn thiện chương trình  đào tạo  đạt kết quả tốt.
    Nhà trường đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bảo mật. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị!

 
 

Ý kiến bạn đọc