Lịch học môn tiếng Anh tăng cường học kỳ 1 năm 2019-2020
Ngày 19/10/2019 1030

Kính gửi sinh viên hệ chính quy các khóa lịch học môn tiếng Anh tăng cường học kỳ 1 năm 2019-2020:

Lịch học

Danh sách lớp học phần

Lịch sử cập nhật

1. Cập nhật danh sách lớp học phần

 Thay đổi phòng học Lớp Tiếng Anh A1-1-18-Lớp  4 Thứ 5 tiết 6->10 từ phòng 401C2 sang phòng 302C2

Thay đổi phòng học Lớp Tiếng Anh A2-1-18-Lớp  3 thứ 7 tiết 11->14 từ phòng 401C2 sang phòng 404C2

 

Ý kiến bạn đọc