Các văn bản - quy định
Ngày 12/08/2017 5222

CÁC VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

1. Văn bản quy định về nội trú Ký túc xá

- Xem chi tiết tại đây

2. Văn bản QPPL về công tác hành chính, nhân sự, BHXH và một số chế độ chính sách khác

- Xem chi tiết tại đây

3. Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, thực hành phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trung tâm Đào tạo Thực hành

- Xem chi tiết tại đây

4. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Tài chính - Kế toán

- Xem chi tiết tại đây

5. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Thanh Tra

- Xem chi tiết tại đây

6. Các văn bản và quy định về công tác Chính trị và công tác Sinh viên

- Xem chi tiết tại đây

7. Các văn bản và quy định về công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

- Xem chi tiết tại đây

8. Các văn bản và quy định về công tác Đào tạo

- Xem chi tiết tại đây

Ý kiến bạn đọc