Giới thiệu trung tâm ĐTH & Chuyển giao CN GTVT
Ngày 07/01/2019 2445

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ:  Nhà E7- Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tại tại Tp. Hồ Chí Minh,  451 Đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM
Điện thoại: (028)37360512  -  Fax:(028) 37360676 

Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn

Tóm tắt lịch sử đơn vị

Trung tâm Đào tạo thực hành và Chuyển giao công nghệ Giao thông vận tải (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-TCCB, ngày 06/03/2007 của Hiệu trưởng.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Giám đốc Phân hiệu trong công tác quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm; quản lý hướng dẫn thực tập, thí nghiệm chuyên môn (thí nghiệm, xưởng, …); đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức và thực hiện các dịch vụ về lao động sản xuất, NCKH, chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Nhà trường.

Đội ngũ nhân sự: Trung tâm hiện có 06 CBCNV, trong đó có 04 CBCNV là chính nhiệm và 02 CBCNV là giảng viên vừa làm công tác giảng dạy vừa kiêm nhiệm công tác quản lý.
 
Lãnh Đạo Đơn Vị
ThS. Võ Xuân Lý
Giám đốc TTĐTTH&CGCNGTVT
 
ThS. Nguyễn Văn Dũng
Phó Giám đốc TTĐTTH&CGCNGTVT
    Đội ngũ Cán bộ
 

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Đức Thịnh

ThS

Chuyên viên

2

Nguyễn Thị Hằng

Cử nhân

Chuyên viên

 

 
 

 

 

Ý kiến bạn đọc