Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Ngày 10/09/2019 2653
 
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Phòng 104, 105 Nhà C3 - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh, 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Q9, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38962819, (028) 37307120, (028) 37306883.

Tóm tắt lịch sử đơn vị:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1549/QĐ- ĐHGTVT do Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải ký ngày 9/9/2010.

Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện các chức năng quản lý về công tác thi và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Phân hiệu

Nhiệm vụ:

Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công  tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi  được ban hành; Tổ chức thi và chấm thi các kỳ thi tại Phân hiệu;

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy, lấy ý kiến doanh nghiệp. 

    Tổng số cán bộ, viên chức của Ban hiện có 8 thành viên, trong đó có 01 Tiến sỹ,  02 thạc sỹ, 04 kỹ sư-cử nhân, 01 nhân viên.

Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Văn Du

Trưởng Phòng KT&ĐBCL

 

ThS. Huỳnh Văn Quân

Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCL

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

1

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên

Nhân viên

2

Nông Hải Châu

Cử nhân

Chuyên viên

3

Trần Thanh Hòa

Cử nhân

Chuyên viên

4

Trần Việt Huy

Cử nhân

Chuyên viên

5

Ngô Duy Tân

Thạc sĩ

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Thơ

Cử nhân

Chuyên viên

 


 

Ý kiến bạn đọc