Cơ cấu tổ chức và nhân lực
Ngày 25/11/2019 29840

 


Các Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu

STT

Đơn vị

Trưởng đơn vị

1

Khoa Công trình 

PGS.TS. Lê Văn Bách

2

Khoa Vận tải - Kinh tế

TS. Phạm Phú Cường

3

Khoa Khoa học Cơ bản 

TS. Vũ Hồng Vận

4

Bộ môn Công nghệ thông tin

ThS. Trần Phong Nhã

5

Bộ môn Cơ khí

TS. Trần Văn Lợi

6

Bộ môn Điện - Điện tử 

TS. Nguyễn Văn Bình

 

Các Phòng, Ban Chức năng và Trung tâm tại Phân hiệu 

STT

Đơn vị

Trưởng đơn vị

1

Phòng Tổ chức Hành chính

TS. Trần Xuân Trường

2

Phòng Đào tạo

TS. Vũ Văn Toản

3

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

TS. Nguyễn Văn Du

4

Phòng Công tác chính trị và sinh viên 

ThS. Đặng Văn Ơn

5

Phòng Khoa học Công nghệ và Đối ngoại

TS. Ngô Châu Phương

6

Phòng Thiết bị Quản trị

TS. Nguyễn Thạc Quang

7

Phòng Tài chính - Kế toán

ThS. Nguyễn Văn Quảng

8

Ban Quản lý Ký túc xá SV

ThS. Nguyễn Hữu Phước Long

9

Ban Thanh tra

ThS. Lê Gia Khuyến

10

Trung tâm Đào tạo thực hành và 

Chuyển giao Công nghệ GTVT

ThS. Võ Xuân Lý

11

Trung tâm Thông tin - Thư viên

ThS. Võ Thiện Lĩnh

 

Tổ chức Đảng và Đoàn thể

STT

Đơn vị

Trưởng đơn vị

1

Đảng Bộ Bộ Phận Phân hiệu

Bí thư Đảng ủy PH: PGS-TS. Nguyễn Văn Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy PH: ThS. Võ Xuân Lý

2

Công Đoàn Phân hiệu

Chủ tịch: ThS. Nông Hải Yến

Phó Chủ tịch: ThS. Võ Hồng Lâm

3

Đoàn Thanh niên Phân hiệu

Bí thư: ThS. Vũ Văn Định

Phó BT: ThS. Nguyễn Thanh Thoa

4

Hội Sinh viên

Chủ tịch: SV Phạm Hoàng Tân

Phó Chủ tịch: SV Hồ Phan Long Vũ

Phó Chủ tịch: SV Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

Ý kiến bạn đọc