Dịch vụ công trực tuyến
Ngày 16/11/2019 2149482

ỨNG DỤNG

DÙNG CHUNG

ỨNG DỤNG

DÀNH CHO GV - CBCNV

ỨNG DỤNG

DÀNH CHO SINH VIÊN

Cổng thông tin UTC2

Email giảng viên

Email sinh viên

Lịch công tác tuần

Nhập điểm

Đăng ký học phần

Chuyên trang tiếp công dân và tư vấn sinh viên

Hệ thống quản lý văn bản

Đóng học phí 

Tra cứu phòng học

Đăng ký giấy đi công tác

Đăng ký nội trú ký túc xá

Tra cứu kết quả học tập

Đăng ký giấy giới thiệu

Tra cứu phòng ở ký túc xá

Tra cứu thông tin văn bằng

Đăng ký xe đi công tác

Đăng ký cấp lại thẻ sinh viên

Đánh giá rèn luyện

Đăng ký lịch công tác tuần

Đăng ký cấp bảng điểm

 

Đăng ký ở nhà khách

Đăng ký giấy xác nhận sinh viên

 

Đăng ký sử dụng phòng học/ báo dạy bù

Đăng ký giấy xác nhận vay vốn

 

Hệ thống Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp

(dành cho Giảng viên)

Đăng ký giấy trợ cấp ưu đãi giáo dục

 

Hệ thống Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp

(dành cho cấp Khoa/Bộ môn)

Đăng ký cấp biên lai thu học phí

   

Đăng ký giấy xác nhận đã bảo vệ tốt nghiệp

   

Đăng ký giấy xác nhận đoàn viên

   

 

Đăng ký rút hồ sơ đoàn viên

   

Đăng ký thi lần 2, 3

Dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học và Liên thông

   

Đăng ký học kỳ phụ

Dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học và Liên thông

   

Đánh giá rèn luyện
   

Đánh giá công tác Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc