TB về việc xử lý các sinh viên vi phạm quy định đeo thẻ sinh viên khi đến trường
Ngày 28/08/2014 469

Thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời nhằm chấn chỉnh tình trạng sinh viên, học viên cao học (sau đây gọi tắt là sinh viên) không đeo thẻ khi tới Trường, Nhà trường thông báo áp dụng các hình thức xử lý đối với những trường hợp vi phạm bắt đầu từ Học kỳ I – năm học 2014-2015 như sau :

TB về việc sử dụng, cấp mới, đổi, làm lại thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học tại trường ĐH.GTVT CS2
Ngày 04/06/2014 535

Thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên đồng thời chấn chỉnh công tác thi trong các kỳ thi kết thúc học phần. Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II thông báo tới toàn thể sinh viên, học viên (sau đây gọi tắt là sinh viên) quy định về việc sử dụng, cấp mới, đổi, làm lại thẻ sinh viên như sau:

Thông báo về việc khen thưởng sinh viên hệ tín chỉ
Ngày 03/06/2014 472

Căn cứ Thông báo số: 634/TB-ĐHGTVT ngày 29 tháng 08 năm 2013, về việc khen thưởng sinh viên. Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II thông báo các tiêu chí và điều kiện khen thưởng cho sinh viên hệ tín chỉ như sau:

TB quy định về trang phục, đồng phục và lễ phục tốt nghiệp đối với người học tại Cơ sở II Trường Đại học GTVT
Ngày 16/05/2014 557

Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-ĐHGTVTCS ngày 17/3/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về trang phục, đồng phục và lễ phục của người học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, Ban Giám đốc Cơ sở II thông báo về việc áp dụng quy định trên như sau:

Thông báo áp dụng mức phí làm lại thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học từ ngày 2/5/2014
Ngày 28/04/2014 397

Nhằm nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học, đồng thời tránh tình trạng đăng ký làm thẻ sinh viên tràn lan để sử dụng vào những mục đích khác; Được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường, Ban CTCT&SV thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên mức lệ phí làm thẻ sinh viên, thẻ học viên áp dụng từ ngày 02/05/2014 như sau: