Danh sách thi Chính quy (phân tách phòng thi) học kỳ I năm học 2016- 2017
Ngày 13/12/2016 264

Danh sách thi Chính quy (phân tách phòng thi) học kỳ I năm học 2016- 2017

Danh sách lớp Liên thông Cầu đường K57 kỳ I năm học 2016- 2017(chỉ dùng điểm danh)
Ngày 26/10/2016 245

Danh sách lớp Liên thông Cầu đường K57 kỳ I năm học 2016- 2017(chỉ dùng điểm danh)

DS lớp quản lý khóa 57 Chính quy kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (dùng điểm danh)
Ngày 17/10/2016 304

DS lớp quản lý khóa 57 Chính quy kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (dùng điểm danh)

DS lớp Liên thông kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Ngày 30/09/2016 206

DS lớp Liên thông kỳ 1 năm học 2016 - 2017

DS các lớp VLVH, B2 kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Ngày 14/09/2016 259

DS các lớp VLVH, B2 kỳ 1 năm học 2016 - 2017