TB lich hoc- thi Giao duc quoc phong- An ninh Khoa 56
Ngày 17/09/2015 180

- Kính gửi: sinh viên Khóa 56

TB thu thêm tiền mở lớp riêng HKP T6.2015 và đợt bổ sung K52 (các môn số lượng sv từ 5- 14)
Ngày 14/09/2015 533

TB thu thêm tiền mở lớp riêng HKP T6.2015 và đợt bổ sung K52 (các môn số lượng sv từ 5- 14)

Thời khóa biểu tiếng Anh A2
Ngày 31/08/2015 186

Kính gứi sinh viên các lớp Khóa 55 hệ Chính quy

TB thay đổi lịch thi bị trùng HKP T6.2015 đợt 1 (đợt cập nhật lần 2)
Ngày 26/08/2015 385

TB thay đổi lịch thi bị trùng HKP T6.2015 đợt 1 (đợt cập nhật lần 2)

TB thay đổi lịch thi môn Giải tích 1 HKP tháng 6 năm 2015 đợt 1 (đợt cập nhật lần 2)
Ngày 12/08/2015 152

Kính gửi : - Sinh viên có tên trong danh sách đổi lịch thi.