Đề án tuyển sinh Đại học Hệ Chính quy năm 2017
Ngày 16/02/2017 1514

Đề án tuyển sinh Đại học Hệ Chính quy năm 2017

Khai giảng lớp Cao học 24.2
Ngày 14/02/2017 1149

Khai giảng lớp Cao học 24.2

Họp mặt đầu Xuân Đinh dậu 2017.
Ngày 14/02/2017 930

Họp mặt đầu Xuân Đinh dậu 2017.

Trường Đại học Giao thông Vận tải đứng thứ 17 trường Đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics tháng 1 năm 2017
Ngày 10/02/2017 195

Trường Đại học Giao thông Vận tải đứng thứ 17 trường Đại học của Việt Nam theo xếp hạng của Webometrics tháng 1 năm 2017 (Ngày đăng: 10/02/2017 09:09:45 Ngày cập nhật: 10/02/2017 09:09:45)

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo
Ngày 09/02/2017 217

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo