Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo
Ngày 12/01/2017 3

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016
Ngày 30/12/2016 1

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM
Ngày 27/12/2016 3

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM

Giải bóng đá tứ hùng.
Ngày 26/12/2016 1

Giải bóng đá tứ hùng.

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú
Ngày 22/12/2016 1

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023
Ngày 20/12/2016 1

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.
Ngày 05/12/2016

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.
Ngày 01/12/2016 2

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)
Ngày 28/11/2016 2

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)