Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo
Ngày 12/01/2017 348

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016
Ngày 30/12/2016 130

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM
Ngày 27/12/2016 99

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM

Giải bóng đá tứ hùng.
Ngày 26/12/2016 136

Giải bóng đá tứ hùng.

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú
Ngày 22/12/2016 132

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023
Ngày 20/12/2016 103

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.
Ngày 05/12/2016 85

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.
Ngày 01/12/2016 113

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)
Ngày 28/11/2016 126

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)