Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo
Ngày 12/01/2017 337

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016
Ngày 30/12/2016 120

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM
Ngày 27/12/2016 96

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM

Giải bóng đá tứ hùng.
Ngày 26/12/2016 127

Giải bóng đá tứ hùng.

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú
Ngày 22/12/2016 122

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023
Ngày 20/12/2016 102

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.
Ngày 05/12/2016 84

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.
Ngày 01/12/2016 101

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)
Ngày 28/11/2016 115

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)