Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo
Ngày 12/01/2017 383

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016
Ngày 30/12/2016 147

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM
Ngày 27/12/2016 112

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM

Giải bóng đá tứ hùng.
Ngày 26/12/2016 157

Giải bóng đá tứ hùng.