Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016
Ngày 30/12/2016 71

Chung kết Giải bóng đá nam sinh viên nội trú lần 1 – năm 2016

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM
Ngày 27/12/2016 57

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM

Giải bóng đá tứ hùng.
Ngày 26/12/2016 80

Giải bóng đá tứ hùng.

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú
Ngày 22/12/2016 76

Giải bóng đá nam sinh viên nội trú

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023
Ngày 20/12/2016 55

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.
Ngày 05/12/2016 50

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.
Ngày 01/12/2016 66

Báo cáo chuyên đề Tự động hóa và Mạng truyền thông Công nghiệp.

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)
Ngày 28/11/2016 74

Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ Khoa Công Trình (28/11/2016)

Hội thảo Khoa học ứng dụng Công nghệ tiên tiến trong sửa chữa, tăng cường Cầu
Ngày 28/11/2016 64

Hội thảo Khoa học ứng dụng Công nghệ tiên tiến trong sửa chữa, tăng cường Cầu