Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo
Ngày 09/02/2017 173

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. HCM
Ngày 19/01/2017 151

Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. HCM

Chuẩn đầu ra Ngành Khai thác vận tải
Ngày 18/01/2017 582

Chuẩn đầu ra Ngành Khai thác vận tải

Chuẩn đầu ra Ngành Kinh tế xây dựng
Ngày 18/01/2017 406

Chuẩn đầu ra Ngành Kinh tế xây dựng

Họp mặt giữa Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường với toàn thể Cán bộ Viên chức và người lao động của Phân hiệu tại Tp. HCM.
Ngày 17/01/2017 157

Họp mặt giữa Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường với toàn thể Cán bộ Viên chức và người lao động của Phân hiệu tại Tp. HCM.